تایید استاندارد مدادهای پلیمری ایرانی توسط آزمایشگاه های تخصصی

مداد پلیمری چیست

مدیر عامل اولین شرکت تولید کننده مدادهای بدون چوب اظهار کرد: «نمونه‌های مداد های تولیدی ما هرسال برای آزمایشگاه‌های همکار که به‌صورت تخصصی استاندارد مداد را بررسی می‌کنند، ارسال می‌شود. در این آزمایشگاه‌ها مدادهای پلیمری چه از لحاظ فیزیکی یعنی قدرت مقاومت مداد، رنگ‌دهی، قطر و طول مداد و چه از لحاظ دارا بودن مواد سمی، شیمیایی، مواد رادیواکیتو، سرطان‌زا، لاروباکتری‌ها و میکروب‌ها و به‌طور کلی سایر مشخصات آزمایش شده‌ و گواهی مطابقت با استاندارد در تمامی این موارد دریافت کرده‌است.»

Read more