دستان کوچکترین تولیدکننده نوشت افزار ایرانی اسلامی را بگیریم

دستان کوچکترین تولیدکننده نوشت افزار ایرانی اسلامی را بگیریم

گرم صحبت با مدیر موسسه فرهنگی بچه های آسمانی درباره ضرورت های لوازم التحریر ایرانی اسلامی بودیم که یک نوجوان ۱۲ ساله وارد اتاق شد تا به بعضی از کارها سر و سامان بدهد که پدرش گفت سال گذشته وزیر ارشاد این پسر را جوانترین تولیدکننده نوشت افزار ایرانی اسلامی خطاب کرده است.

Read more