هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی «ایران نوشت» افتتاح شد

هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی «ایران نوشت» صبح امروز دوشنبه (۱۴ مرداد) در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.