مشارکت موثر و پررنگ طوبی تمنا در پویش مشق احسان

پویش مشق احسان با هدف تهیه نوشت‌افزار برای دانش آموزان مناطق محروم در نمایشگاه ایران نوشت کلید خورد.

مسئول رسانه پویش مشق احسان گفت: با توجه به افزایش قیمت حداقل 3 برابری نوشت‌افزار شاید برخی از دانش‌آموزان مناطق محروم نتوانند لوازم‌التحریر مورد نیاز خود را تهیه کنند و در نتیجه این موضوع موجب بازماندگی از تحصیل این دانش‌آموزان شود.

گروه‌های جهادی، نهادها و خیریه‌ها می‌توانند به پویش مشق احسان بپیوندند و در این راستا به هر اندازه‌ای که این گروه‌ها بسته تهیه کرده باشند، دو برابر آن را ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا توسط همان خیریه یا نهادها در اختیار نیازمندانی که می‌شناسند، قرار دهند.

در ادامه تصاویری از محل جمع آوری و ارسال این بسته ها مشاهده می کنید…