شرکت ستایشِ سبحان نسل پاک عضو شرکت های خلاق سازمان علمی فناوری ریاست جمهوری شد

شرکت هلدینگ و خلاق شخصیت پردازان طوبی تمنا همزمان با روز ملی جمعیت و در راستای اهداف بلند این مجموعه به یکی از برندهای خود استقلال بخشید و شرکتی با نام ستایش سبحان نسل پاک را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسانید. ماموریت این شرکت کاراکترمحور، بازارپردازی (مرچندایزر) در حوزه کودک و نوجوان، باشعار ازدواج بهنگام وفرزندآوری است .