شخصیت پردازان طوبی تمنا

بازارسازی فرهنگی یا  Merchandising در معنای کلاسیک به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که صاحبان کسب و کارها یا خرده فروش ها در نقطه فروش انجام می دهند تا محصولات خود را بدون واسطه به بازار عرضه کرده و به فروش برسانند.  در این بازار، بیش از آنکه «جنس» به عنوان محصول سرمایه در گردش مورد نظر باشد، نگاه ها، به سوی اندیشه تولید کننده که منبعی نامحدود است، می چرخد.این تعریف اما با اندکی تحریف به نفع فرهنگ، به کلیه اقلام فرهنگی نیز اطلاق می شود که بر اساس برند برخی شخصیت ها شکل می گیرد. در این زمینه می توان از تولید انواع اسباب بازی ها، پوشاک و سایر محصولاتی که به یک قلم فرهنگی مانند فیلم، تیم ورزشی، یک سلبریتی یا یک اندیشه و ایدئولوژی مربوط می شود، مرتبط دانست. این مفهــــوم، بر اســـاس تعریـــف سازمان جهانی دارایی‌های فکری وضع شده است. بر این اساس، سازمان جهانـــی دارایی های فکری موجودیت مورد استفاده در محصولات بازارسازی فرهنگی را تــــــحـــــت عــــــنـــــــوان شخصیت معرفی کـــرده و این فرآیند را نــــــام نهاده اســت.