برای اولین بار در ایران بهره برداری از صد و ده عنوان محصول در حوزه بازارپردازی فرهنگی ( صنعت مرچندایزینگ ) منقوش به تصاویر شخصیت ها و قهرمان های ایرانی

شرکت هلدینگ خلاق شخصیت پردازان طوبی تمنا با بهره برداری از صد و ده عنوان محصول در حوزه بازارپردازی فرهنگی ( صنعت مرچندایزینگ ) منقوش به تصاویر شخصیت ها و قهرمان های ایرانی و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت اقتصاد فرهنگ، از شما دعوت میکند تا از این مجموعه بازدید فرمایید.